Archives

Monthly Archive for: ‘gener, 2018’

Nou Decret sobre classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya

Reial Decret sobre codificació de residus a Catalunya

Aquest 19 de gener ha entrat en vigor el Reial Decret sobre classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya 152/2017 de 17 d’octubre, mitjançant el qual es codifiquen i classifiquen els residus en perillosos o no perillosos, i se’n determinen les vies de gestió més adients i mediambientalment més favorables. 

Es tracta d’una actualització del Decret 34/1996 de 9 de gener, que té com a objectiu recollir l’experiència assolida al llarg d’aquests més de 20 anys, incorporant les normatives posteriors i els avenços en la gestió de residus. 

D’aquesta manera, s’adopta la classificació de les operacions de valorització i eliminació establertes a nivell europeu, segons la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig del 2000.

L’anterior Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), actualitzat en la seva darrera versió el 1999, constava de 531 codis de residu i classificava els possibles tractaments en 48 vies de gestió. 

L’actual Llista Europea de Residus consta de 843 codis de residu i classifica els possibles tractaments en 28 vies de gestió, les quals el CRC desglossa en un total de 88, per tal d’incorporar les noves vies i subvies de gestió incloses en normatives impulsades a nivell estatal, com ara el RD 110/2015 sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

L’entrada en vigor d’aquest decret ha suposat una actualització del Sistema Documental de Residus (SDR), motiu pel qual tota la documentació vigent s’adequarà als nous codis de classificació, sense alterar-ne les condicions ni els teminis de vigència. Tota la documentació tramitada a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret utilitzarà el nou sistema de codificació, a excepció de la DARI 2017, que encara utilitzarà els codis de residu T-XX.

Al lloc web de l’Agència de Residus de Catalunya hi ha disponible una guia tècnica en format digital que inclou la classificació desglossada de les 28 vies d’eliminació i valorització establertes segons la nova normativa, i una versió detallada del catàleg inclòs al Decret.

2017: Un any més, compromesos amb el benestar de les persones

#Invulnerables, Althaia Manresa, Special Olympics de Catalunya

Vilà Vila Serveis ambientals, dins el marc de la responsabilitat social corporativa que caracteritza el Grup Vilà Vila, ha dut a terme diverses accions altruistes al llarg de l’any 2017 amb les que volem seguir participant al llarg d’aquest any.

Les més destacades han anat de la mà de la Fundació Rosa Oriol, dins el programa #Invulnerables liderat per Sor Lucía Caram, la Fundació Althaia de Manresa, i l’agrupació esportiva Special Olympics de Catalunya.

Concretament, el diumenge 17 de novembre va tenir lloc el Campionat de Catalunya de Special Olympics, que enguany es va celebrar a Manresa, i Vilà Vila va voler obsequiar tots els esportistes participants per premiar el seu esperit de superació.

Per altra banda, hem col·laborat un any més amb les accions que du a terme la Fundació Althaia per apropar el Nadal a les persones que han de passar les festes al centre. Gràcies a aquesta iniciativa, els Reis Mags van repartir regals als pacients de Pediatria, Salut Mental, el Centre de Disminuïts Físics, Llarga Estada i Convalescència.

També hem realitzat diverses accions de suport i col·laboració amb la Fundació Rosa Oriol, dins el programa #Invulnerables, com són la participació en la iniciativa “Cap nen sense bigoti”, ens hem sumant com a punt de venda de polseres solidàries per recaptar fons per lluitar en contra de l’exclusió social, i hem organitzat un concurs de dibuix entre els nens d’#Invulnerables per escollir la imatge de les postals de Nadal que els hem finançat, i que també hem repartit entre els nostres clients.