Archives

Monthly Archive for: ‘Juliol, 2018’

Bonus en prevenció de Riscos Laborals

Bonus PRL Vilà Vila Serveis ambientals - Egarsat

Vilà Vila Serveis ambientals ha obtingut el Bonus en Prevenció de Riscos Laborals per part de la mútua Egarsat, en reconeixement a la millora de la sinistralitat laboral durant l’any 2016.

Es tracta d’un sistema de bonificació dirigit a empreses mutualistes que han promogut la disminució i la prevenció d’accidents de treball, realitzant inversions en matèria de prevenció de riscos pel què fa a instal·lacions, processos i/o equips, i que han mantingut o reduït els índexs de sinistralitat.

Al llarg dels darrers anys, el Grup Vilà Vila ha fet una aposta per millorar la seguretat i la salut dels seus treballadors i dels de les empreses col·laboradores, impartint formació en prevenció de riscos al personal, i invertint en equips de seguretat tals com EPIS o senyalització.

Com evitar embussos a les canonades

Manteniment canonades - Mantenimiento tuberías

Un dels problemes domèstics més habituals és la obstrucció de les canonades, generant problemes que van des de les males olors i la dificultat de l’aigüera per absorbir, fins a la generació de taps que impedeixen el pas de l’aigua, provocant vessaments i fins i tot petites inundacions que requeriran de la intervenció de professionals especialitzats.

A Vilà Vila Serveis ambientals comptem amb camions cisterna amb equips mixtes a pressió de diverses mides i capacitats que ens permeten solucionar tota mena d’embussos i inundacions, i accedir a tota mena d’espais. A més, disposem de les tecnologies més avançades per detectar qualsevol tipus de problema a les canonades: inspecció de canonades amb càmera robotitzada de televisió, localització de canonades mitjançant detector de sondes, etc.

No obstant això, cal tenir en compte que si fem un mal ús de les canonades, un desembussament no sempre és la solució, ja que l’abocament reiterat de productes no adequats per l’aigüera o el vàter poden provocar trencaments o esquerdes en les canonades, i reduir-ne considerablement el seu diàmetre útil.

Per això, des de Vilà Vila, recomanem netejar periòdicament les canonades, fer-ne revisions i evitar abocar-hi qualsevol producte que les pugui danyar, tals com:

Manteniment canonades - Mantenimiento tuberías

Consells per a un correcte manteniment de les canonades:

  1. No abocar productes inadequats per l’aigüera o el vàter

  2. Treure els pèls que s’acumulen al desguàs de la dutxa

  3. Abocar una olla d’aigua bullent un cop per setmana per
    fondre el greix acumulat

  4. Realitzar revisions anuals amb un servei professional