Notícies

Bonus en prevenció de Riscos Laborals

Bonus PRL Vilà Vila Serveis ambientals - Egarsat

Vilà Vila Serveis ambientals ha obtingut el Bonus en Prevenció de Riscos Laborals per part de la mútua Egarsat, en reconeixement a la millora de la sinistralitat laboral durant l’any 2016.

Es tracta d’un sistema de bonificació dirigit a empreses mutualistes que han promogut la disminució i la prevenció d’accidents de treball, realitzant inversions en matèria de prevenció de riscos pel què fa a instal·lacions, processos i/o equips, i que han mantingut o reduït els índexs de sinistralitat.

Al llarg dels darrers anys, el Grup Vilà Vila ha fet una aposta per millorar la seguretat i la salut dels seus treballadors i dels de les empreses col·laboradores, impartint formació en prevenció de riscos al personal, i invertint en equips de seguretat tals com EPIS o senyalització.