Notícies

Les exportacions de paper i cartró recuperat van caure un 48% el 2018

Reciclatge de paper - serveis ambientals

El tancament de les fronteres dels països asiàtics per a les importacions de residus ha derivat en l’acumulació de més de 6 milions de tones de paper i cartró recuperats a les plantes de gestió europees, com és el cas de la gestora del Grup Vilà Vila, DesCat.

En concret, Espanya va passar d’exportar 671.474 tones el 2017 a exportar-ne 348.899 el 2018, representant només un 7% dels 4,5 milions de tones de paper i cartró que es van recuperar aquell mateix any, provinents de França (988.968 tones), de Portugal (219.232 tones) i dels Estats Units (25.257 tones).

Degut a aquest fet, els preus del mercat per a aquest material han caigut fins a uns nivells que no permeten ni tan sols cobrir els costos de recollida i condicionament dels materials. Per això, transportistes i gestors d’aquests materials podrien veure’s obligats en el futur a aplicar una taxa per a aquest tipus de residus.

Si aquesta situació persisteix, les empreses recuperadores corren el risc de col·lapsar, posant en perill els avenços que s’han assolit els darrers 20 anys i dificultant el compliment dels objectius cada cop més ambiciosos de la Unió Europea.

A dia d’avui, el 80% dels materials a reciclar provenen dels embalatges dels comerços, grans superfícies de distribució, punts nets, la pròpia indústria paperera i el 20% restant s’obté  de la recollida selectiva que utilitza la ciutadania.

No obstant això, els nous hàbits de consum com a conseqüència del comerç electrònic estan incrementant la generació de residus d’embalatges als domicilis particulars, fent que sigui més important la contribució ciutadana per separar correctament aquests materials.

Aquests materials classificats i empaquetats ja podrien utilitzar-se com a matèria prima a les industries que fabriquen nous materials, per això, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha llançat a consulta pública una Ordre Ministerial sobre la fi de la condició de residu del paper recuperat, però segons els recuperadors, per aconseguir implementar un model econòmic circular, abans cal simplificar la normativa i els tràmits burocràtics.