Notícies

El cànon de rebuig municipal s’incrementa un 57%

Canon Rebuig Llei 5 2017

El 31 de març ha entrat en vigor la Llei 5/2017 que estableix un increment de 10,9€/TN en el cànon de rebuig (mescla de residus municipals), passant de 19,10€/TN a 30€/TN.

D’aquesta manera, l’increment haurà estat del 57% aquest 2017 i s’anirà apujant anualment fins assolir un cost de 47,1€/TN el 2020.

Aquest cànon actua com a un impost ecològic que té la finalitat d’impulsar mesures de minimització de residus i incentivar el reciclatge, de manera que mentre els costos del tractament del rebuig augmenten, els fons obtinguts mitjançant aquest impost subvencionen iniciatives per a la gestió sostenible dels residus municipals.

La modificació dels canons sobre la disposició de la mescla de residus municipals destinats a dipòsit controlat se suma a la prohibició de la gratuïtat del lliurament de les bosses de plàstic de nanses i a la creació de dues noves figures de sòl contaminat.