Capacitat d’equip tècnic i humà

Vilà Vila Serveis ambientals disposa de la suficient capacitat tècnica i humana per executar qualsevol tipus de projecte relacionat amb la gestió de residus i el seu tractament sigui quina sigui la seva magnitud.

L’equip de professionals de l’empresa realitza estudis personalitzats per cada tipus de residus i així poder oferir la millor gestió mediambiental i econòmica en cada cas.

L’ampli ventall de contenidors i maquinaria, juntament amb una coordinada flota de camions, permeten minimitzar els temps d’espera per a la recollida dels residus, esdevenint un procés ràpid i còmode per al client.

S’ofereix un servei claus en mà, des de:

  • L’execució de les obres
  • El subministre de contenidors o equips
  • Possibilitat de financiació dels equips o contenidors