Notícies

Celebrem junts el dia del reciclatge

Contenidors Reciclatge Recollida Selectiva

Diumenge dia 17 de maig és el dia internacional del reciclatge. Segons el diccionari de la llengua catalana, la paraula reciclar vinculada als residus té dos significats:

  • Renovar un material/objecte perquè aquest es pugui tornar a utilitzar de nou.
  • Tornar a fer recórrer un cicle de producció industrial, o un cicle ecològic (a alguna cosa).

Aquesta és la finalitat del reciclatge, ser capaços de reutilitzar un material/producte o donar una nova vida al residu en sí. Aquest objectiu, però, seria impossible sense una recollida selectiva i organitzada dels residus. Aquest procés és l’objectiu de Vilà Vila Serveis ambientals.

Des del departament de Contenidors, ens fem responsables dels teus residus:

  1. Subministremels contenidors idonis, en funció del tipus de residus generats.
  2. Recollim periòdicament els contenidors segons la vostra disponibilitat.
  3. Gestionem els residus recollits segons les normatives específiques gràcies a DESCAT.

Encara no ho recicles tot?

Deixa’t ajudar per experts. Analitzarem els tipus de residus que generes i ens n’ocuparem perquè et puguis centrar en el més important, l’activitat de la teva empresa.