Cisternes i Neteges industrials a pressió

Vilà Vila Serveis ambientals ofereix el servei de transport de tot tipus de productes líquids i pastosos, així com la neteja a pressió dels dipòsits o tancs que es detallen a continuació:

 • Dipòsits aeris i subterranis que han continguts productes químics perillosos, productes petrolífers, etc
 • Separadors de hidrocarburs.
 • Túnels de rentat.
 • Fosses sèptiques.
 • Altres.

Per realitzar aquests tipus de serveis es disposa d’un equip tècnic i de professionals especialitzats en fer totes les tasques necessàries per actuar dins dels tancs.

 • Acotació de la zona de treball i obertura boca d’home.
 • Comprovació i medició de l’atmosfera del tanc i zona de treball.
 • Succió del producte existent del interior del tanc, desgasificat i desengreix.
 • Transport a planta de tractament autoritzada per la seva inertització.
 • En el cas de productes petrolífers es tramita el certificat d’anulació segons norma MI IP-06.

Per al transport i gestió de residus, Vilà Vila Serveis ambientals disposa de diversos vehicles cisternes amb les homologacions corresponents per al compliment de la legislació de transport ADR, en el cas de ser necessari.

També s’ofereixen serveis amb cisternes per subministrament:

 • Aigua per piscines i reg.
 • Aigua potable.

Ampliar informació