Contenidors i Embalatges

Vilà Vila Serveis ambientals us ofereix diferents tipus de contenidors i embalatges aptes per la gestió i transport de qualsevol tipus de residus, adequats a tots els sectors. També disposa d’un taller metalúrgic que permet adaptar qualsevol tipus de contenidor metàl·lic a les necessitats del client.Oferim el servei de lloguer i venda de tot tipus de contenidors, bidons, sacs, caixes big-bags, etc.

Per veure models i mides del diferents productes cliqueu sobre la imatge:
CONTENIDORS DE CARTRÓ
CONTENIDORS PER FLUORESCENTS
CONTENIDORS PER PILES
CONTENIDORS DE PLÀSTIC
CONTENIDORS PER CONFIDENCIAL
CONTENIDORS CISTERNA
CONTENIDORS PER SANDACH
CONTENIDORS METÀL·LICS
 
COMPACTADORES
ROTOCOMPACTADORA
ROLLPACKER
ALTRES MATERIALS