Altres materials

TIPUS I DIMENSIONS

Big bag especial 1m3
100x100x100cm

Bidons residus especials: 200L

Caixa-palet per residus especials
1m3 100x100x100cm

Sac per fibrociment
1m3 100x100x100cm
2,5m2 250x100x50cm