Altres materials

TIPUS I DIMENSIONS

 

Big Bag per a residus especials 1m3 (100x100x100cm)

Big Bag ADR d'1m3 de capacitat (100x100x100cm)

Bidons per a residus especials, capacitat 200l

Caixa homologada per ADR de 60l de capacitat

Sacs per fibrociment d'1m3 de capacitat (100x100x100cm) o 2,5m3 de capacitat (250x100x50cm)

Caixa palet per a residus especials 1m3 (100x100x100cm)

Sac Net d'1m3 de capacitat (100x100x100cm)

Bidons plàstics de 60l, 150l o 200l de capacitat

Cubicontenidors d'1m3 de capacitat