Compactadora Metàl·lica

Compactadora

Compactadora Vilà Vila Serveis ambientals

 

DIMENSIONS

    • Autovoltejador. Per aixecar i voltejar contenidors de 80L a 1100L per buidar-los dins el compactador

145x127x109cm

    • Compactador mòbil per premsar residus voluminosos (rebuig, cartró, plàstics de baixa densitat, etc)

10m3 469x195x255cm
13m3 533x195x255cm
17m3 563x248x255cm
20m3 614x248x255cm
22m3 664x248x255cm
25m3 714x248x255cm

    • Compactador mòbil pendular per premsar residus humits com orgànica o polvorulents

16m3 508x248x255cm
18m3 558x248x255cm
21m3 608x248x255cm
23m3 658x248x255cm

    • Compactador estatic amb premsa fixe per compactar residus voluminosos (rebuig, cartró, plàstics de baixa densitat, etc)

Premsa: 275x283x182cm
S’adapta a contenidors de 15m3 a 40m3
15m3 210x500x180cm
20m3 470x250x200cm
25m3 570x250x200cm
30m3 600x250x220cm
40m3 700x250x240cm

    • Compactador mòbil monopala per premsar residus voluminosos com esporga o fusta

19m3 608x250x257cm
20m3 628x250x257cm
21m3 648x250x257cm
22.5m3 678x250x257cm
25m3 728x250x257cm

Totes les mides: (Llarg x Ample x Alt)