DARI. Declaració Anual de Residus Industrials

DARI. Declaració Anual de Residus Industrials

Què és la DARI?

La Declaració Anual de Residus Industrials (DARI) recull les dades sobre els residus generats durant un any per cada centre productor.

Quina informació inclou?

  • Dades sobre l’empresa i el centre de producció
  • Dades reals de producció dels residus generats durant l’any anterior i com s’han gestionat
  • Els processos industrials que s’han dut a terme
  • Primeres matèries
  • Productes finals obtinguts

Qui ha de presentar la DARI?

Estan obligades a presentar la Declaració Anual de Residus Industrials totes aquelles empreses que realitzen una activitat industrial i tenen processos de fabricació, segons el RD 93/1999 de 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus, modificat pel RD 88/2010 de 29 de juny.

No obstant això, l’obligatorietat depèn de l’activitat de l’empresa, segons la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE), equivalent a la classificació CNAE a nivell nacional.

Com puc saber si he de presentar-la?

Amb el codi de productor que l’Agència de Residus de Catalunya proporciona a cada centre de producció, pots consultar si et correspon presentar aquesta declaració o no.

Com i quan puc presentar-la?

El termini de presentació de la DARI finalitza el proper 31 de març. Si necessites ajuda per tramitar aquesta declaració, l’equip d’assessoria tècnica de Vilà Vila Serveis ambientals t’ho posa fàcil

Nosaltres et tramitem la DARI!

Truca i informa’t!