Destrucció confidencial

Actualment, la documentació utilitzada en moltes empreses necessita mantenir uns nivells de seguretat molt elevats per tal d’evitar que terceres persones hi tinguin accés. La millor manera de complir tots aquests requisits legals per evitar possibles sancions o multes és comptar amb el servei d’una empresa especialitzada.Vilà Vila Serveis ambientals ofereix el servei de recollida i destrucció d’informació confidencial, en qualsevol tipus de suport, donant compliment a la normativa europea de seguretat DIN 32757-1 i DIN 66399-2, la qual estableix diferents graus de seguretat i la Llei de protecció de dades 15/1999, que ens obliga a establir mesures de seguretat que garanteixin la confidencialitat de les dades de caràcter personal.

Disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per a garantir als nostres clients un adequat tractament de la informació que ens és confiada.

Empresa certificada per la norma UNE-EN 15713:2010

SISTEMES DE CONDICIONAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Disposem d’un ventall ampli de contenidors, de totes les mides, aptes per a les seves necessitats.

TIPUS DE SUPORTS D’INFORMACIÓ CONFIDENCIAL PER DESTRUIR:

 • Rebuts de targetes de crèdit.
 • Arxius de nomines.
 • Targetes de crèdit.
 • Suports de Diagnosis per la Imatge (Radiografies, Ressonancies…)
 • Historials i diagnòstics mèdics.
 • CD’s, DVD’s, Blu-Rays.
 • Disquets / Cintes Magnetiques / Disc durs.
 • Cintes de vídeo.
 • Targetes de memòria / Pendrive’s / Telèfons mòbils.
 • Fitxes personals i currículums.
 • Escriptures.
 • Informació financera.
 • Llistats de clients.
 • Llistats de preus.
 • Contractes.
 • Documentació legal.
 • Altres.

RECOLLIDA

 • Recollida periòdica o segons avís:
  Es fixa una programació segons les necessitats del client o bé, el client avisa.
 • Recollida puntual en qualsevol tipus de format.

SEGURETAT:

 • Transport en contenidors completament tancats, dotats de sistemes de tancament especials.
 • Precintatge dels contenidors en presència del client.
 • Seguiment del material recollit fins a l’arribada a les nostres instal•lacions.
 • Magatzem habilitat per dipositar el material confidencial per a la destrucció posterior, abans de 24 h.

CONFIDENCIALITAT

 • Assegurem la màxima confidencialitat durant la recollida i el transport dels seus documents fins que són destruïts.
 • Servei opcional de videogravació en suport digital del procés d’obertura dels contenidors, manipulació i destrucció.

CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ

 • Elaboració d’un certificat de destrucció segons el compliment de Normativa europea de seguretat DIN 32757-1 i DIN 66399-2.
 • Servei opcional de certificació notarial del procés de destrucció.