Notícies

Formació sobre RAEEs

Formació RAEEs Vilà Vila Serveis ambientals

Aquesta setmana, el personal de Vilà Vila Serveis ambientals, ha rebut una formació específica sobre els Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEEs) i la seva codificaició, de la mà de l’empresa del Grup Vilà Vila,  DesCat.

L’objectiu era que els treballadors de Vilà Vila Serveis ambientals, encarregats de gestionar el correcte emmagatzematge i el trasnport a planta de tractament dels RAEEs, disposessin dels coneixements necessaris per a desenvolupar les seves tasques’ d’acord amb la legislació vigent.

La formació ha estat impartida pels responsables de DesCat, encarregats de gestionar el correcte desenvolupament del cicle del reciclatge i la recuperació dels RAEEs a les plantes de tractament final.