Neteja Viària

Vilà Vila Serveis ambientals disposa de la maquinaria i els vehicles necessaris per realitzar el servei de neteja viària, ja sigui en espais públics com privats.


Aquests serveis consisteixen en l’escombrat i rentat dels vials mitjançant màquines d’escombrat autopropulsades proveïdes de sistemes d’humidificació i aspiració de la pols i els residus que es generen en les xarxes de vials.