Notícies

Cedim una lona a l’Associació de Restauradors de Vehicles Antics de Bombers

Associació de Restauradors de Vehicles Antics de Bombers de Manresa

Vilà Vila Serveis ambientals ha fet entrega d’una lona a l’Associació de Restauradors de Vehicles Antics de Bombers de Manresa, la qual els servirà per protegir els vehicles en els que treballen.

La lona que els hem cedit pertanyia a un camió del tipus tautliner, és de PVC de 900 grams i té una llargada de 12 metres, i el podran utilitzar per cobrir un dels darrers vehicles que han restaurat: un Autoescala Magirus DL de l’any 1972.

L’Associació de Restauradors de Vehicles Antics de Bombers es va fundar l’any 2009 “amb l’ànim de restaurar, conservar i divulgar el patrimoni dels bombers”, explica Marcel·lí Fons com a portaveu de l’Associació.

La seva tasca, però, comença l’any 2003, amb motiu de la commemoració dels 150 anys de la creació del Cos de Bombers de Manresa, i des d’aleshores han recuperat més de 10 vehicles de l’Ajuntament de Manresa i de la Generalitat de Catalunya, diversos equipaments de la seva professió i documentació oficial del Cos. El vehicle més antic és un Ford T de l’any 1924, el primer vehicle motoritzat que va utilitzar el Cos de Bombers de Manresa, propietat de l’Ajuntament.

Nou Decret sobre classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya

Reial Decret sobre codificació de residus a Catalunya

Aquest 19 de gener ha entrat en vigor el Reial Decret sobre classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya 152/2017 de 17 d’octubre, mitjançant el qual es codifiquen i classifiquen els residus en perillosos o no perillosos, i se’n determinen les vies de gestió més adients i mediambientalment més favorables. 

Es tracta d’una actualització del Decret 34/1996 de 9 de gener, que té com a objectiu recollir l’experiència assolida al llarg d’aquests més de 20 anys, incorporant les normatives posteriors i els avenços en la gestió de residus. 

D’aquesta manera, s’adopta la classificació de les operacions de valorització i eliminació establertes a nivell europeu, segons la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig del 2000.

L’anterior Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), actualitzat en la seva darrera versió el 1999, constava de 531 codis de residu i classificava els possibles tractaments en 48 vies de gestió. 

L’actual Llista Europea de Residus consta de 843 codis de residu i classifica els possibles tractaments en 28 vies de gestió, les quals el CRC desglossa en un total de 88, per tal d’incorporar les noves vies i subvies de gestió incloses en normatives impulsades a nivell estatal, com ara el RD 110/2015 sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

L’entrada en vigor d’aquest decret ha suposat una actualització del Sistema Documental de Residus (SDR), motiu pel qual tota la documentació vigent s’adequarà als nous codis de classificació, sense alterar-ne les condicions ni els teminis de vigència. Tota la documentació tramitada a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret utilitzarà el nou sistema de codificació, a excepció de la DARI 2017, que encara utilitzarà els codis de residu T-XX.

Al lloc web de l’Agència de Residus de Catalunya hi ha disponible una guia tècnica en format digital que inclou la classificació desglossada de les 28 vies d’eliminació i valorització establertes segons la nova normativa, i una versió detallada del catàleg inclòs al Decret.

Page 1 of 4012345»102030...Last »