Notícies

Nou Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres

Reglament d'Ordenació dels Transports Terrestres

Vilà Vila Serveis ambientals és una empresa dedicada al transport de residus perillosos i no perillosos, que compta amb una àmplia flota de vehicles autoritzats i un equip humà especialitzat amb una dilatada experiència en el sector.

L’entrada en vigor del nou Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres, inclou novetats i modificacions que afecten al nostre sector, recollides en el Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer, i publicades al BOE de febrer de 2019, entre les que destaquen els nous requisits per accedir a la professió, l’eliminació del requisit d’una flota mínima per accedir al sector o la regulació de la pèrdua d’honorabilitat, entre d’altres.

A partir d’ara per accedir a la professió de transportista caldrà tenir el títol de Batxillerat o equivalent, o bé una formació professional de grau mitjà. La persona que aporta el títol es denominarà “Gestor de transport” i haurà de tenir una vinculació laboral amb l’empresa de jornada complerta.

Una altra de les novetats és que es podrà accedir al sector del transport amb un únic vehicle, quedant eliminat l’anterior requisit de comptar amb una flota mínima de 3 camions per al transport de mercaderies o 5 autobusos per al transport de persones.

Es regula també el requisit de pèrdua d’honorabilitat, que implica la supressió durant un any de l’autorització per a transportar si es comet una infracció molt greu, o bé tres infraccions greus, en funció del volum de la flota de què disposi l’empresa transportista.

A nivell documental, el nou ROTT formalitza la desaparició de la targeta de transport com a element acreditatiu de l’autorització amb l’objectiu d’evitar duplicar tràmits administratius, i serà substituïda per una autorització digital i un visat d’ofici de l’administració electrònica, en concordança amb la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que implica que amb un termini màxim de dos anys, tota la documentació de les Administracions Públiques haurà de tramitar-se telemàticament.

El nou reglament inclou també modificacions en la legislació per aportar un vehicle nou a la flota de vehicles, l’eliminació de les limitacions per transmetre l’autorització de transport amb condicionants, modificacions en el Comitè Nacional del Transport, canvis en el contingut obligatori que ha d’incloure el document de control, etc.

El Gremi de Transportistes de Catalunya va organitzar ahir a la seu del CECOT, a Terrassa, una jornada dedicada a la presentació de les principals modificacions del nou Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres, on Joaquim Gil va posar sobre la taula els principals canvis anteriorment exposats i va resoldre els dubtes dels professionals del sector que hi vam assistir.