Decàleg de compromisos de reducció GEH

PETJADA 1

Vilà Vila Serveis Ambientals, és una empresa compromesa amb el Medi Ambient i amb la reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH).

Els nostres Compromisos per assolir els objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle són:

 

– Reducció progressiva del consum de paper, fins al 80% l’any 2023 i del 90% l’any 2024, respecte al 2019, mitjançant la  implantació de tres  eines informàtiques de control documental aplicades a les oficines, a la flota de vehicles i en la gestió documental de residus..

– Reducció progressiva del consum de carburant de fins al 20% al 2024,  implantant  una eina de minimització de despesa del mateix i control de la flota.

– Incentivar l’ús de vehicles sostenibles (elèctrics, bicicletes. . .).

– Augmentar l’ús d’energies netes.

– Establir mecanismes de compensació per les emissions de GEH no reduïdes.

– Realitzar auditories de sostenibilitat periòdiques al Vilà Vila Serveis Ambientals.

– Fomentar el reciclatge.

– Promoure més hàbits de consum responsable, sostenible i saludable.

– Implantar la compra verda.

– Incloure  més aspectes climàtics i de sostenibilitat en la formació del personal.

 

Volem conscienciar a tots els actors implicats en la protecció del Medi Ambient, fomentant mesures que afavoreixin la reducció de GEH.

 

Complint amb la nostra política de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut en el treball, aquest 2022 ens volem adherir al programa d’acords voluntaris per la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, que és una iniciativa de la Generalitat, gestionada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC).