Residus de la construcció

Vilà Vila Serveis ambientals aporta la seva experiència en la gestió i transport de residus procedents de la construcció. Els ofereix diferents tipus de contenidors per la recollida de tot tipus de residus, des de la reforma més petita fins a les grans obres (obra nova, enderrocs, runa, rehabilitacions, rcd's).

Posem a la seva disposició un departament d’assessoria ambiental que realitza:

  • Estudis de gestió de residus a l’obra (obligat compliment segons llei 105/2008).
  • Serveis de seguiment de l’obra pels nostres tècnics.
  • Formació als treballadors, per la correcta separació dels residus.

Tots aquests serveis es realitzen amb l’objectiu d’oferir la millora en la gestió dels residus, fomentant la prevenció, reutilització, valoració dels residus i minimització dels costos de gestió, entregant la documentació corresponent en cada fase de l’obra.

Actualment la nostra empresa està preparada per donar la solució més adequada a les necessitats del sector de la construcció, es a dir, en el tractament o eliminació de qualsevol tipus de residus tant especials com no especials.

Plantes on realitzem el tractament i gestió de runes