Residus Industrials

Vilà Vila Serveis ambientals posa a la seva disposició un conjunt de serveis orientats a donar solució a totes les necessitats derivades de la producció de tota mena de residus industrials, ja sigui a nivell de recollida, transport, neteges, assessorament o reciclatge. Els oferim contenidors aptes per totes les necessitats des de 60 litres per a petites quantitats, fins a contenidors de 40m3, compactadores i trituradors per volums més grans. A més, disposem d’un taller propi que pot adaptar els contenidors a les necessitats més exigents.

Els nostres serveis principals són:

Transport de residus i altres materials

Destrucció de documentació confidencial

Desembussaments, urgències i mateniments

Recollida selectiva de residus industrials

De contenidors, compactadores i embalatges

Cisternes i neteges industrials a pressió

Assessoria mediambiental i tramitació de documentació

Neteja viària: escombrat i rentat de vials