Residus urbans

Vilà Vila Serveis ambientals disposa dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la gestió de tota mena de residus urbans i mantenir net l'entorn.

Efectuem la recollida selectiva de residus municipals en nombroses localitats de Catalunya i ens ocupem de la gestió i el transport dels residus d'algunes deixalleries municipals.

Els nostres serveis principals són:

Recollida selectiva de residus urbans

Gestió de deixalleries municipals

Recollida d'abocaments incontrolats

Neteja viària: escombrat i rentat dels vials urbans