Serveis a Deixalleries Municipals

Vilà Vila Serveis ambientals té molta experiència en la gestió de les deixalleries, des de l’any 2002 que en gestiona.

El personal que dirigeix la deixalleria esta altament qualificat i format per gestionar la seva explotació i així poder oferir el millor tracte i assessorament als seus usuaris.

Es realitzen campanyes mediambientals amb el consentiment de l’ajuntament per tal de fomentar l’ús de la deixalleria, com xerrades a col•legis, residencies d’avis, entrega de calendaris, etc.

Vilà Vila Serveis ambientals disposa d’una àmplia flota de camions que es coordinada pel departament de transit que garanteix la recollida de residus en la major celeritat possible. El qual garanteix que la deixalleria pugui continuar funcionant amb normalitat i així evitar desbordaments.

La gran majoria de residus recollits a la deixalleria son transportats per vehicles autoritzats de Vilà Vila Serveis ambientals i gestionats a les seves plantes de reciclatge autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.

Les Plantes de reciclatge son les següents:

Per la gestió de residus urbans i industrials
Per la Gestió de runes