Notícies

Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2018: Impulsem l’ús del contenidor groc

Ewwr2018 1

Vilà Vila Serveis ambientals ha participat un any més en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, enguany mitjançant una acció centrada en potenciar un ús correcte del contenidor groc.

Concretament, l’acció es centrava en millorar la separació de la fracció envasos, i anava dirigida als treballadors del Grup Vilà Vila, per tal de transmetre’ls els valors i la importància del reciclatge.

Per aconseguir-ho, s’han col·locat els contenidors per a envasos en ubicacions estratègiques de la central i delegacions de Vilà Vila, acompanyats d’un cartell amb dos llistats: un per a residus aptes pel contenidor groc, però que moltes vegades acaben al rebuig per desconeixement, i un altre per a residus no aptes per al contenidor groc, però que molta gent els hi llença per error.

Des que l’any passat es va habilitar una zona de reciclatge amb nou fraccions disponibles amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus de 2017, les taxes de reciclatge de Vilà Vila han millorat considerablement. No obstant això, s’ha detectat que alguns elements reciclables de la fracció envasos han acabat al contenidor de rebuig. Per això, en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus d’aquest any s’ha volgut potenciar un ús correcte d’aquest contenidor intentant resoldre els dubtes més habituals i incrementant el nombre total de contenidors disponibles.

D’acord amb la informació aportada pel personal encarregat de la recollida de la fracció envasos de Vilà Vila, aquesta iniciativa ha tingut un resultat molt positiu que es tradueix amb un increment del volum de residus recollits d’aquesta fracció al llarg d’aquesta setmana, i una disminució dels materials reciclables en aquesta fracció detectats al rebuig.