Notícies

Habilitem una nova zona de reciclatge en la IX edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

EWWR 2017

Vilà Vila Serveis ambientals participa per tercer any consecutiu en la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus, amb l’objectiu de transmetre els valors i la importància del reciclatge als treballadors de les diverses empreses que conformen el Grup Vilà Vila.

Per aquest motiu, s’ha anat incorporant un nou contenidor de recollida selectiva a les oficines i delegacions del Grup en cada edició de la EWWR, de manera que s’ha adquirit l’hàbit de reciclar cada vegada més materials de manera gradual.

Aquest any hem volgut culminar aquesta tasca amb l’habilitació d’una zona de reciclatge complerta a les oficines centrals de Vilà Vila, on conviuen la majoria de les empreses del Grup, així com també habilitar una zona específica a les delegacions d’Osona i el Vallès.

La zona de reciclatge de les oficines centrals consta de contenidors de selectiva per a paper i cartró, tòners, fluorescents, RAEEs, envasos, piles, orgànica i material per a destrucció confidencial.

Per evitar incidències i facilitar la tasca, s’han col·locat cartells informatius amb detall del tipus de residu que es pot dipositar en cada contenidor, i s’ha informat als treballadors del nou procediment a seguir.