Notícies

Tramitació telemàtica de la documentació de residus

Tramitaciotelematica E1542626977335

La tramitació telemàtica de la documentació de residus és un sistema àgil i eficaç de gestió documental per als treballs de transport i tractament de residus, amb el valor afegit que permet obtenir informació global i específica sobre quantitat de residus, tipus, característiques, tractament aplicat, etc.

Per això, a Vilà Vila Serveis ambientals, hem apostat per la tramitació telemàtica de la documentació des que el Sistema Documental de Residus (SDR) va incorporar aquesta funcionalitat. A més, des d’aquest 2018 estem donats d’alta com a Negociants al Registre General de Gestors de Residus a Catalunya. D’aquesta manera, oferim un servei integral en la tramitació de la documentació necessària per als vostres residus, segons regula el RD 93/1999 de 6 d’abril sobre Procediments de Gestió de Residus.

Amb l’objectiu de fer extensius a tot el territori els nombrosos avantatges de la tramitació telemàtica de la documentació, el 2 d’octubre de 2015 va publicar-se al BOE la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que implicava que a partir del 2 d’octubre de 2018 tota la documentació de l’Estat hauria de tramitar-se per aquesta via. No obstant això, el 4 de setembre d’aquest mateix any, s’ha publicat una Modificació d’aquesta Llei, on es dona una moratòria de dos anys a l’entrada en vigor d’aquesta obligatorietat.

Des de Vilà Vila Serveis ambientals oferim un servei de tramitació telemàtica complert, i acompanyem els nostres clients en aquesta transició. Per a qualsevol dubte o aclariment en les gestions a realitzar, posem a la vostra disposició el nostre Departament d’Assessoria Ambiental.