Transport de residus i altres materials

Vilà Vila Serveis ambientals posa a la seva disposició una amplia flota de vehicles per tal de recollir qualsevol tipus de residus i productes (granel, paqueteria, contenidors, líquids, pastosos, runes i altres)

Per visualitzar la flota de cada categoria de vehicles cliqueu sobre la imatge
DE DIMENSIONS REDUÏDES (De 3.5TN a 6.5TN)
TIPUS PESANTS (Fins a 32TN)
TIPUS ARTICULATS (Fins a 40TN)

Tots els vehicles estan autoritzats per l’agencia de residus de Catalunya:

  • Codi transportista de residus industrials: T- 316
  • Codi transportista de residus de la construcció o demolició: T- 316 (abans T-20)

Contenidors Vilà Vila també us ofereix la recollida i gestió de materials i residus SANDACH (Càrnics) (Reglament CE1774/2002 i el Reglament CE 1069/2009)

  • Nº registre S08218064: Transport de subproductes animals no destinats al consum humà de la categoria 1 i 2 (teixits animals de risc, llots i fems)
  • Nºregistre CAT/DAR/T0042: Transport de subproductes animals de la categoria 3 (teixits animals)

Per al transport de mercaderies perilloses Contenidors Vilà Vila posa a la seva disposició un equip de professionals i d’una amplia flota de vehicles amb les homologacions corresponents per al compliment de la legislació del transport ADR (RD 1566/1999).