Transport de residus i altres materials

Vilà Vila Serveis ambientals posa a la seva disposició una amplia flota de vehicles per tal de recollir qualsevol tipus de residus i productes (granel, paqueteria, contenidors, líquids, pastosos, runes i altres)
 
Camió plataforma porta vehicles
 Camió plataforma  Camió cadenes  Camió ganxo
Camió ganxo grua  Camió trailer  Camió mini
Contenidors Vilà Vila - Camions per al transport de contenidors
 Camió remolc Cubes  Camió banyera
 Camió rígid  Camió ganxo grua pop  Camió recol·lector
Tautliner Furgoneta desembussament  Camió rígid per a especials
 

Tots els vehicles estan autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya:

  • Codi transportista de residus industrials: T- 316
  • Codi transportista de residus de la construcció o demolició: T- 316 (abans T-20)

Vilà Vila Serveis ambientals també us ofereix la recollida i gestió de materials i residus SANDACH (Càrnics) (Reglament CE1774/2002 i el Reglament CE 1069/2009)

  • Nº registre S08218064: Transport de subproductes animals no destinats al consum humà de la categoria 1 i 2 (teixits animals de risc, llots i fems)
  • Nºregistre CAT/DAR/T0042: Transport de subproductes animals de la categoria 3 (teixits animals)

Per al transport de mercaderies perilloses posem a a la seva disposició un equip de professionals i d’una amplia flota de vehicles amb les homologacions corresponents per al compliment de la legislació del transport ADR (RD 1566/1999).