Vehicles de tipus pesants

Vehicles de dimensions pesants (pes brut de 6.5TN a 32TN) adequats per grans volums.