Valorització i tractament de residus

Vilà Vila Serveis ambientals ofereix un tracte personalitzat, àgil i pròxim, atenent les diferents necessitats dels clients buscant la millor solució per a tots els sectors.L’equip de professionals de l’empresa realitza un estudi personalitzat per a cada tipus de residu i així poder oferir la millor gestió mediambiental i econòmica per al client.

Els serveis que s’ofereixen són:
  • Elaboració de diagnòstics de situació de residus i assessorament in-situ segons la legislació mediambiental vigent.
  • Presa de mostres, identificació i condicionament del residu en funció de les seves característiques físico-químiques.
  • Tramitació i entrega de la documentació legal necessària per a la correcta gestió dels residus.
  • Recollida i transport amb vehicles autoritzats.
  • Valorització o tractament final del residu.
Podeu veure addicionalment el catàleg europeu de residus (PDF)