Vilà Vila Serveis ambientals

Vilà Vila Serveis ambientals SL és una empresa pertanyent al grup empresarial Vilà Vila. Es tracta d’un grup d’empreses de serveis, vinculades a la gestió de residus, així com a la construcció.

La seva seu central està ubicada a Sant de Joan de Vilatorrada, al centre de la comarca del Bages.

Decidits en aprofundir el compromís empresarial, adquirit amb la voluntat de la preservació del medi ambient, l’any 1994 es constitueix Vilà Vila Serveis ambientals com a Contenidors Vilà Vila S.L., empresa que ha evolucionat fins a oferir un servei integral en la gestió de residus.

Vilà Vila Serveis ambientals posa a la seva disposició un conjunt de serveis orientats a la gestió integral de residus, ja sigui a nivell de recollida, transport, neteges, assessorament o reciclatge.

Els nostres serveis principals són:

  • Recollida, transport i gestió de tot tipus de residus (rebuig, cartrons, plàstics, ferralla, residus especials, electrònics, líquids, etc).
  • Lloguer i venda de contenidors i recipients per emmagatzemar correctament els residus.
  • Destrucció de documentació confidencial en qualsevol tipus de suport.
  • Serveis de desembussaments i d’urgències, neteja de canonades i clavegueram amb cisternes de presió, serveis d’equips de videogravació i detecció amb càmeres de TV.
  • Neteges a pressió de tot tipus de dipòsits.
  • Gestió de deixalleries municipals.
  • Recollida municipal i neteja viària.
  • Recollida d’abocaments incontrolats, tant líquids com sòlids.
  • Serveis d’assessorament.

Vilà Vila Serveis ambientals compta amb un sistema de gestió certificat segons la norma UNE-EN-ISO 9001/2008 i UNE-EN-ISO 14001/2004 per les activitats de recollida de residus industrials, de la construcció i l’assessorament tècnic per a la millor gestió.