Assessorament

Vilà Vila Serveis ambientals posa a la seva disposició el departament d’assessoria ambiental per facilitar el compliment i l’adaptació a la legislació vigent mitjançant la tramitació de documents d’obligat compliment i l’assessorament en la gestió de tot tipus de residus.

Assessorament i tràmits

  • Assessorament en la millora de la gestió ambiental
  • Tràmits i elaboració de documents d’obligat compliment
   • Alta de productor
   • Fitxes d’acceptació
   • Declaració anual de residus industrials (DARI)
   • Informe preliminar de sòls
   • Contractes de subproductes
   • Adaptació a la llei d’Intervenció Integral d’Administració Ambiental 3/98 (IIAA)
   • Altres tràmits

 

 

Servei de laboratori d’anàlisi

Laboratori anàlisi mostres residus

Laboratori

Realitza:

 • Mostreig de residus
 • Caracteritzacions de residus sòlids i líquids

 

 

Conseller de seguretat

Oferim el servei de conseller de seguretat, una figura obligatòria per aquelles empreses que manipulen productes perillosos: realitzen el transport, operacions d’embalatge i la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses (A.D.R), tal i com dictamina el RD 1566/1999 del 8 d’Octubre.

Algunes funcions que realitza son:

 • Diagnòstic inicial de situació
 • Elaboracions de cartes port, obligatòries pel transport d’ADR
 • Assessorament en el compliment de la normativa ADR
 • Redacció de l’informe anual (Obligatori)
 • Formació del personal implicat
 • Tràmits administratius (Comunicacions, informes, parts, etc)
 • Informacions sobre les modificacions o novetats legislatives