Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut al Treball

Sostre 1

VILÀ VILA SERVEIS AMBIENTALS SL, és una empresa dedicada al transport i gestió integral de residus: recollida, transport, assessorament i reciclatge amb seu social a Sant Joan de Vilatorrada i, amb delegacions a Rubí i Les Masies de Voltregà.

 

VILÀ VILA SERVEIS AMBIENTALS SL és una empresa que lidera i es compromet amb els següents principis:

 

  1. Compliment del marc normatiu vigent, els requisits i peticions de les parts interessades, les necessitats i expectatives dels clients i de qualsevol altre agent amb qui pugui interactuar l’empresa i, de la pròpia normativa interna de l’empresa .
  2. Implantar i mantenir els sistemes de gestió basats amb la ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, a través de controls, seguiment i anàlisi continuat, promovent així una millora Així mateix, la Direcció de l’empresa revisarà periòdicament dits sistemes de gestió.
  3. Definir, mantenir i revisar els objectius mesurables i d’acord amb la present política.
  4. Proporcionar els recursos necessaris pel al desenvolupament i aplicació de tots els procediments de qualitat, medi ambient i, seguretat i
  5. Implantar un pla de comunicació amb la finalitat de donar a conèixer la política, els objectius, els resultats, les activitats i els projectes de l’empresa.
  6. Fomentar unes condicions de treball segures i saludables, prevenint lesions i, el deteriorament de la salut, amb l’objectiu d’eliminar perills i reduir
  7. Preservar i protegir el medi ambient mitjançant l’aplicació de mesures i iniciatives que permetin la prevenció de la contaminació, l’ús  sostenible dels recursos,  pal·liar els efectes  de l’activitat, la protecció de la biodiversitat i els
  8. Implicar a totes les persones treballadores de l’empresa amb la formació, informació i consulta en totes aquelles qüestions que afectin a la qualitat, medi ambient i, la seguretat i salut en el
  9. Facilitar, mantenir i vetllar per un nivell de formació alt que, millori les habilitats i coneixements dels treballadors, tant del seu lloc de treball, de qualitat, medi ambient i, seguretat i salut en el
  10. Oferir un servei de qualitat que compleixi amb tots els requisits i especificacions normatives, assegurant la satisfacció i necessitats del

 

Per tal de donar compliment a la present Política, la Direcció de VILÀ VILA SERVEIS AMBIENTALS SL es compromet a impulsar, actualitzar, difondre i assegurar el compliment així com implicar a totes les persones treballadores, proveïdors, clients i entorn social.