Notícies

Nou servei: Rentat de contenidors

Rentat De Contenidors

Vilà Vila Serveis ambientals ofereix el servei de rentat de contenidors de recollida selectiva, que permet mantenir les zones de reciclatge lliures de males olors, de plagues d’insectes o de lixiviats, que tenen com a origen les restes de residus que de vegades queden incrustades als contenidors.

Es tracta d’un nou servei disponible per a models amb capacitat d’entre 120 i 1100 litres, i es realitza amb un camió especialitzat, equipat amb un sistema de capçals giratoris d’acer inoxidable per al rentat en profunditat dels contenidors, una bomba d’alta pressió accionada mitjançant un circuit hidràulic, un dipòsit d’aigua i de sabó, un sistema d’emmagatzematge de les aigües residuals resultants dels treballs i un compartiment basculant per a la recollida de residus sòlids.

Per a la realització del servei, ens desplacem amb el camió renta contenidors fins a la ubicació del contenidor a rentar, i un operari especialitzat l’introdueix al seu interior, li aplica el programa de rentat corresponent, i en supervisa el procés i resultats.

Dins el camió, el contenidor és sotmès a un sistema de rentat amb aigua a pressió i sabó desinfectant i biodegradable. L’acció dels capçals giratoris d’alta pressió i de mides diverses permet eliminar ràpidament les restes de residus tant de l’interior com de l’exterior del contenidor. Un cop finalitzat el procés, aquest és retornat a la seva ubicació habitual.

Per a la brutícia més incrustada, el vehicle porta incorporada una llança a pressió de 120 bars que permet aplicar un rentat manual complementari si és necessari, i garantir així un resultat òptim en tots els casos.

Finalment, transportem i tractem a una planta pròpia els residus líquids resultants del rentat, que s’han emmagatzemat al dipòsit d’aigües residuals del camió, assegurant així la seva correcta i completa gestió.

D’aquesta manera, s’aconsegueix millorar la imatge i la higiene de les zones de reciclatge, respectant el medi ambient i causant el mínim impacte mediambiental.